Křeček syrský

Na úvod

Křeččci syrští žijí ve stepích až polopouštích. Živí se převážně semeny, zelenými částmi rostlin, občas hmyzem a jinými drobnými živočichy. Jejich nory mají jeden vchod, který přechází v chodbu rozšiřující se v hnízdo.

Křeček syrský byl objeven roku 1839. Popsal ho George Robert Waterhouse. Vroce 1930 Izrael Aharoni našel se svými studenty samici křečka syrského s osmi mláďaty. Samice a jedno mláďe uhynuli, čtyřem mláďatům se podařilo utéct a zbývající tři křečci ( samec a 2 samice) utvořili základ dnes chovaných křečků. V roce 1971 přivezl Michael R. Murphy do USA 12 křečků a od roku 1971 následovaly další expedice do oblasti výskytu křečků s cílem nějaké křečky odchytit.

Odchycená zvířata se dostala do výzkumných ústavů, kde se s velkou pravděpodobností i množila. Expedice sloužily i k poznání biologie křečka syrského v přírodě. Křečci se v zajetí množili a byli postupně rozváženi po světě. U nás se objevili počátkem padesátých let.

 

(Zdroj: Křečci a jejich chov, Hana a Vladimír Motyčkovi)

 

Ubikace

Křeček syrský má být chován v ubikaci nejméně  50cm x 30cm x 30cm. Jako ubikace je vhodná klec, terárium nebo box. V Ubikaci musí být čistá bezprašná podestýlka, napaječka, úkryt a větvičky nebo tvrdý chléb na okus. Pro spestření můžeme do ubikace dát přírodní materiály ( kameny, větve, duté časti kmenů atd.) nebo různé ,,hračky", jako jsou prolézačky kola na běhání.

 .Hračky však nesmí být pro křečka nebezpečné.Vybavení ubikace musí být stabilně umístěno, aby nedošlo k poranění. Miska na krmení v ubikaci být nemusí, protože křečci krmení přenášejí do úkrytů a nasypeme- li krmivo do ubikace křečka to zabaví tak, jako by hledal potravu v přírodě.

 

Krmení

Křeček syrský je noční zvíře, takže by se měl krmit večer a pokud je to možné tak každý den ve stejnou hodinu.

Krmit můžeme komplexní krmnou obilovinovou směsí ze specializovaných obchodů nebo směsí namíchanou doma  ( musí však odpovídat nárokům křečka). Tato krmná směs sice tvoří základ, ale je nutné ji obohacovat o zeleninu, ovoce a živočišné bílkoviny   ( podáváme bílý jogurt, tvaroh, vařené maso, vařené vejce, atd.)

 

 

 

Rozmnožování

Samička může být prvně nakryta ve věku 3,5 měsíců až 7 měsíců. Její váha musí být 130 až 230 gramů a za život by měla mít maximálně 3 až 4 vrhy. Samička se může opětovně nakrýt 2 měsíce po porodu.

U samečků váha a věk nemá takový vliv, protože ho rozmnožování neovlivní v dalším vývoji a růstu.

Samička je březí 15 - 17 dní, krmíme jí co nejkvalitnější stravou s dostatkem vitamínů a bílkovin, nesmí být však překrmována.

Mláďata se rodí holá slepá a bezzubá. Většinou se rodí 4 až 12 mláďat. Mláďata začínají ochutnávat pevnou potravu v 5 až 8 dnech, oči otevírají přibližně ve 14 dnech a odstavují se v 5 týdnech.